Toimitus Saksaan

30.4.2019 klo 10.00

ResComi Oy on saanut päätökseen huhtikuun lopulla palvelinjärjestelmään liittyvän projektin saksalaiselle paperiteollisuusyhtiölle. Raahelaisyhtiö toimitti paperitehtaalle jatkokehityshankkeen, joka sisälsi tilaussopimuksen mukaisen tehdaskohtaisen suunnittelun ja käyttöönoton. Toimitukseen kuului myös tietoturvatoimintoja.

Toimitussopimuksen  taustalla oli kansainväliselle metalli- ja metsäteollisuudelle tehdyt onnistuneet tietojärjestelmien toimitukset. Niiden avulla tehtailla pystytään lyhentämään tuotannon häiriöistä johtuvia seisokkiaikoja ja parantamaan toiminnan tuottavuutta ja tuotteiden laatua.

ResComin kehittämien tehdasjärjestelmien avulla tuotannon henkilöstö pystyy ennakoimaan laadunvarmistuksen toimenpiteitä ja kohdistamaan toimenpiteet aikaisempaa nopeammin myös tuotanto-ja logistiikkaprosessien häiriöihin. Lisäksi eri tuotantovaiheiden ja kumulatiivisten tietojen perusteella kehittämistoimenpiteet ja-investoinnit pystytään kohdistamaan tarkemmin kuin aikaisemmin.