fi
en

FHIR-kyvykkyyden lisäys potilastietojärjestelmään

Projektin tavoitteena oli toteuttaa potilastietojärjestelmään FHIR-kyvykkyys. Sen avulla haluttiin nopeuttaa tiedonsiirtoa ja hankkia potilastietojärjestelmälle uusia asiakkaita, joiden vaatimuksena oli FHIR-toiminnallisuudet.

FHIR-kyvykkyys lisättiin InterSystemsin IRIS-integraatiotyökalulla olemassa olevaan potilastietojärjestelmään. Näin potilastietoja voidaan hakea ja muokata myös FHIR- kutsuilla.

Toteutuksen avulla potilastietojärjestelmän tiedot synkronoidaan IRIS:n sisäiseen FHIR Resource Repositoryyn potilastietojärjestelmän REST-rajapintoja käyttäen. FHIR-haut ohjataan FHIR Resource Repositoryn käsiteltäväksi.

Ratkaisussa hyödynnettiin IRIS:n olemassa olevaa FHIR toiminnallisuutta, jolloin pystyttiin tarjoamaan laajasti FHIR-ominaisuuksia.

Kehitystyössä lisättiin FHIR Server endpoint kuuntelemaan FHIR-kutsuja. Projektissa luotiin myös prosessi, joka kuuntelee muutoksia potilastietojärjestelmän resursseissa, muuntaa uudet resurssit FHIR-resursseiksi ja tallentaa ne FHIR Repositoryyn.

Projektissa määriteltiin säännöt, joilla haut ohjataan suoraan FHIR Serverille ja muutokset muunnetaan potilastietojärjestelmän REST-kutsuiksi.

Kehitystyössä toteutettiin testikäyttöliittymä FHIR-rajapinnan testaamiseksi ja simuloimiseksi.

FIHR-toteutus mahdollistaa OAuth2:n käytön, ja näin voidaan parantaa potilastietojärjestelmän tietoturvaa.