fi
en

Konttiteknologian hyödyntäminen AWS-kehityksessä

Konttiteknologian avulla luotiin standardoitu ympäristö, jossa ohjelmistojen ja sovellusten kehittäminen, ylläpito ja ajaminen tapahtuvat ketterästi. Sovelluksen luotettavan toiminnan ja jatkuvan kehityksen kannalta konttien käyttö on järkevä ratkaisu.

Projektissa oli tavoitteena tehdä olemassa olevasta sovelluksesta valmis mahdollisille laajennuksille ja tehdä ylläpidosta kustannustehokas. Tässä tapauksessa konttiin vienti oli paras ratkaisu.

Työkaluina pilvipuolella olivat AWS Elastic Container Registry, Elastic Container Service ja Elastic Beanstalk. Konttikuvan luonnissa käytimme Dockeria.

Pilvitiimimme sai sovelluksen ympäristön toimintaan nopealla aikataululla, koska sovelluksen arkkitehtuuri oli tarpeeksi moderni konttiteknologiaan siirtymistä varten. Sovellukseen saatiin valmiudet kehitykselle ja laajennuksille.